Link Bilgisayar

OSB’nin tüm süreçlerini tek bir çatı altında toplar ve raporlar.    

LİNK OSB, Organize Sanayi Bölgeleri içerisindeki faaliyetleri yönetmek için gerekli olan süreçleri tek bir yazılım ve sistem altında toplar ve bu süreçlerden elde edilen verileri raporlar.                                   Sonuç olarakişletme içindeki faaliyetlerin daha verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Mevzuata ve OSB’nin işleyişine uygun, hızlı çözümler üretir. 

LİNK OSB’nin faaliyet gösterdiği sektördeki yasal düzenlemelere ve Organize Sanayi Bölgeleri’nin işleyişine uygun olarakhızlı ve etkili çözümler sunar. Bu çözümlerişletmenin yasal gereksinimleri karşılamasına ve verimli bir şekilde işleyişini sürdürmesine yardımcı olur.

e-Dönüşüm süreçlerinizi tek noktadan yönetir.

Link e-Belge Uygulamaları,  ilgili belgelerin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu yasal standartlara uygun şekilde hazırlanıp gönderilmesini sağlar. Link e-Belge uygulamaları birden çok özel entegratör ile çalıştığı için, mükellefe seçim şansı tanır.

Tam entegre sistem üzerinden gönderilmesi ve alınmasına olanak tanır, zaman tasarrufu sağlar.

Scroll to Top