Planlama
Üretim Yönetim Sistemi

Planlama

Tezgah
Üretim sahasında kullanılan her türlü tezgah, makine, kazan vs. sistemde tezgah olarak tanımlanır. Tezgahlar “Üretim” ve “Kalite Kontrol” tezgahları olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Personel
Üretim sahasında görevli personel sistem içerisinde tanımlanır.

İnsan Kaynakları Yönetimi ile entegre kullanılmayan sistemlerde Üretim Yönetim Sistemi içerisinden üretim sahasında görevli personel takibi yapılabilmesi için hazırlanmış ekrandır.

Link İnsan Kaynakları Yönetimi modülünde özlük bilgilerinin girişi yapılan tüm personeller Üretim Yönetim Sistemi içerisinde İnsan Kaynakları Yönetimi ile entegre bir yapı içerisinde takip edilebilmektedir.

Operasyon
Operasyon, herhangi bir tezgah veya iş merkezinde yapılabilen işi tarif eder. Yani üretim merkezinde yapılabilen her türlü iş operasyon olarak tanımlanabilir.

Sipariş İşlemleri
Üretim işlemlerinde sipariş teklifi alınması ile ilgili işlemlerin sisteme girilmesi sağlanır. Gerektiğinde sipariş girişi sırasında Ürün Ağaçlarında değişiklik yapılarak sistem tarafından saklanır. Böylelikle sipariş bazında ürün ağacı tanımı yapılabilir.

İş Kapasite Planlama
Firmalar tarafından verilen ön siparişlerin işleme konulması için gerekli iş planının yapılması sağlanır.

  • Otomatik Planlama
  • İş Planlama (Manuel Planlama)

Otomatik Planlama
Otomatik Planlama, sistemde kayıtlı ön siparişler için gerekli iş planının, sistemde yapılmış tanımlar göz önüne alınarak otomatik olarak yapılmasını sağlar.

İş Planlama ( Manuel Planlama)
İş Planlama, sistemde kayıtlı ön siparişler için gerekli iş planının, kullanıcı tarafından manuel olarak yapılmasıdır. Kullanıcı iş planı yaparken, önceden sisteme girişi yapılan tanımları değiştirebilir. İş emirlerinin planlanması ve onaylanmasından sonra, ürün ağacında belirlenen ürüne ait hammaddeler, tezgahlar, tezgahlardaki personeller planlanmış olur.

Planlamaya göre ihtiyaçlar tespit olunur.

Hammadde Bilgileri
Sistem içerisinden hammaddelerin verilen tarihteki durumları ister verilen sipariş numarasına göre, ister emir numarasına göre ya da istenirse verilen tarih aralığı bazında ekrana toplu olarak listelenir.

Satınalma departmanı tarafından bu ihtiyaç izlenerek üretim aksamadan satınalma teklifleri toplanabilir, alım siparişleri oluşturulabilir

Tezgah Planlama
Üretimde kullanılacak tezgah ve iş merkezlerinin doluluk durumu ve bakım durumunun dikkate alınarak işin tezgaha yüklemesini sağlar. Kullanıcılar bu planlama çerçevesinde gereken tezgahları izler, gerekir ise tezgah değişikliğine gidebilir.

Personel Planlama
Üretimde kullanılacak tezgah ve iş merkezlerinde görevli personeller, vardiyaları dikkate alınarak iş emri için planlaması yapılır. Kullanıcılar bu planlama çerçevesinde görevlendirilen personelleri izler, gerekir se personel değişikliğine gidebilir.

Bakım Planlama
Üretimde kullanılacak tezgah ve iş merkezlerinin periyodik ve arizi bakım zamanının planlanması sistem içerisinden yapılır. Kullanıcılar bu planlama çerçevesinde gereken bakımları izler, bu bakımı gerçekleştirir yada iptal edebilir.

Ürün Ağacı
Ürün ağacı, bir mamul veya yarı mamulün nasıl üretileceğini; Operasyon ve tezgah tanımlarının neler olacağını, üretim süreçlerini, kalite kontrol aşamalarını belirler. Bir mamül veya yarı mamülün sınırsız sayıda ürün ağacı olabilir. Ürün ağacının hangi ürün ağacına ait revizyon olduğu ve nedeni de sistemden izlenir.

Ürün Ağacı – Rota Bilgisi
Üretim esnasında kullanılan malzemeler toplu halde veya tek tek ara aşamalardan geçiyor olabilirler. Bu durumda üretilen ürün her safhada üretim ortamı üzerinde dolaşırken bir rota çizmiş olabilir.

Talimat Bilgileri
Talimat bilgileri bir işe, bir operasyona veya bir tezgaha eşlenerek çalışma prensiplerini açıklayan notlardır. Sisteme girilen bu notlar, her nokta tarafından izlenebilmektedir.

Süreç Bilgileri
Bir mamul kalite kontrolden geçirilecek ise bir kalite kontrol operasyonundan geçmesi gerekmektedir. Bu işlem için de önceden tanımlanmış olan alt süreçlerin gerçekleşmesi gerekir, bu alt süreçler sistemde Süreç Bilgileri şeklinde tanımlanır.

Vardiya Tanımları
Sistem içerisinden, genellikle emek yoğun üretim yapan işletmelerde kullanılan vardiya tanımları oluşturulabilir. Haftalık şablon oluşturulup gün bazında farklı vardiyalar ile çalışma yapılması sistem tarafından yönetilir.

Duruş Bilgileri Üretim işlemi gerçekleşirken her hangi bir sebeple durabilir. (arıza, elektrik kesintisi, vardiya değişimi, personel durumları vb.) Bu duruşları belli başlıklar altında toplamak için siteme duruş bilgileri tanımlanır. İşletme tarafından herhangi bir anda tezgahın neden durduğu öğrenilebileceği gibi, hangi duruşun ne sıklıkta yaşandığı öğrenilip ona göre bazı önlemler veya çözümler oluşturulabilir.

Bakım Bilgileri
Üretim işlemlerinde kullanılacak olan iş merkezleri ve tezgahların planlanmış bakım işlemleri için gerekli olabilecek bakım kartlarının tipleri girişi yapılır.

Tedarik Alternatifleri
Bir hammaddenin farklı tedarikçilerden, hangi şartlarla alınabileceği sistem içerisinde tanımlanır. Böylelikle satınalma sürecinde bu alternatifler değerlendirilir.