Neden Üretim Yönetim Sistemi
Üretim Yönetim Sistemi

Neden Üretim Yönetim Sistemi

Neden Üretim Yönetim Sistemi ?

  • Müşteriden gelen sipariş veya stoğa göre üretim planlaması. 
  • Yapılan Üretim Planlaması çerçevesinde Üretim emirlerinin verilebilmesi.
  • İşletmenin makina kapasitesine, üretim hattında çalışan işçi sayısına ve hammadde durumuna göre kapasite planlaması. 
  • Üretim akışında veya sonunda kalite kontrol işlemlerinin yapılabilmesi.
  • Fason üreticiler ile çalışan işletmelerin fason takiplerini yapabilmeleri.
  • Üretimde kullanılan makinaların bakımlarının izlenerek maliyetlerinin üretime yansıtılabilmesi.
  • Üretim maliyetlerini direkt ve endirekt olarak etkileyen maliyetlerin üretilen ürün bazında yapılabilmesi, maliyeti etkileyen tüm ek maliyetlerin ürün maliyetine yansıtılabilmesi.