Bordro Tahakkuk Yönetimi

Bordro Tahakkuk Yönetimi

Bordro ve Tahakkuk Yönetimi Modülü ile yasal ve işletmeye özgü parametreler kullanılarak bordrolar hazırlanır.

Özelliklerinden bazıları aşağıda listelenmiştir;

 • Maaş hesaplamalarının Türk Lirası veya istenilen bir döviz cinsinden yapılabilmesi.
 • Netten brüte, brütten nete aylık, günlük, saatlik maaş hesabı yapılması.
 • Organizasyona göre ek kazanç, kesinti ve sosyal yardım tanımlanıp, netten veya brütten hesaplama yapılması.
 • Personelden yapılacak özel kesintilerin taksitlendirilmesi.
 • Özel kesintilerin 'ücret', 'ek kazanç' veya 'sosyal yardımlar' ile ilişkilendirilmesi.
 • Organizasyonda birime ve işyerine göre fazla mesai ve ikramiye parametreleri tanımlanması.
 • Sendika takibi yapılması.
 • İstenirse birden fazla sayıda bordro oluşturulması ve bordroların aynı form üzerinde birleştirilmesi.
 • İstenilen raporların ve bordro listelerinin düzenlenmesi.
 • Maaşların çalışılan bankalara ait disketlerinin sistem üzerinden oluşturulabilmesi ve transfer edilmesi. 
 • Kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanması.
 • Fark bordroların düzenlenmesi.
 • Özel sigorta ve vergi indirimi hesaplamaları yapılması. 
 • Personel ödemelerinin masraf merkezlerine göre izlenip, muhasebeleştirilmesi. 
 • Personele ait masrafların bölgelere göre dağılımı. 
 • E-bildirge SGK işlemlerinin sistem üzerinden yapılabilmesi.
 • SGK ve Bölge Çalışma Müdürlüklerinin talep ettiği resmi form ve evrakların hazır olarak sistemden alınması.
 • Yasal ve kurumsal bilgilerin parametrik tanımlanabilmesi, tarihsel olarak geçmişe dönük takibi.
 • Ücret hesaplamalarında puantaj kullanılarak aylık, günlük ve saatlik olarak netten brüte veya brütten nete doğru hesaplama.
 • Personele ait puantaj kartlarının, öndeğerler veya hesap şablonları kullanılarak kolay ve hızlı şekilde oluşturulması ve güncellenebilmesi. 
 • Bir ay içinde birden fazla bordro (ek ödeme, ikramiye, ücret v.b.) hazırlama imkanı.
 • Tek kişi veya belirtilen kritere göre bordro hazırlama imkanı.
 • Bordro dökümleri ayrı veya birlikte alabilme.
 • Geçmiş dönemlere ait bordrolarının takibi. 
 • Personele ait özel sigorta işlemlerinin de program içinden takip edilip, bordroya yansıtılabilmesi.
 • Sonraki aylar için çalışanların bordro maliyet özelliğini çalıştırarak bütçe değerlendirme ve mevcut kadro dışında tahmini personel alımlarının pozisyon bazında maliyetinin takibi.
 • Bordro maliyet hesaplama özelliği ile ileri dönük personel maliyetlerinin organizasyonel yapıda liste ve grafik şeklinde raporlanabilmesi.