Personel Sistemi

Personel Bilgileri

  • Personele ait Genel bilgiler, SGK bilgileri, İş-Kur bilgileri, Nüfus Cüzdanı bilgileri, Yakınlarına Ait bilgiler, SGK ve Gelir Vergisi gibi bilgiler detaylı olarak takip edilir.
  • Personele ait Fotoğraf, Detaylı Not ve Doküman Dosyası eklenebilir. 
  • Personelin Emeklilik Tarihi program tarafından hesaplanabilir. 
  • TÜİK Anketine ait personel bilgileri listelenir.
  • SGK Meslek Kodlarının güncel hali takip edilerek, sisteme entegrasyonu sağlanır.