Personel Sistemi

Bordro

  • Yerel Para ya da Döviz üzerinden günlük, aylık, saatlik, net veya brüt olarak maaş hesaplaması yapılır.
  • Netten brüte, brütten nete maaş hesaplanabilir.
  • Doğum-Askerlik Borçlanması bordro hesaplamalarında Gelir Vergisi İndirimi olarak uygulanır.
  • Mali yıla ait Yasal Tavan/Taban oran ve tutarları otomatik güncellenir.
  • Geçmiş dönem ücret dışı kazançlar SGK matrahı hesabında dikkate alınır.
  • Bordrolarda İkramiye, Tahsil, Fazla Mesai, Prim, Yol, Yemek, Özel Sigorta, Sağlık Sigortası ve Bireysel Emeklilik bordroda hesaplanabilir.
  • Engelli çalışanlar için Gelir Vergisinden Sakatlık indirimi uygulaması bulunur.
  • Sendika Parametreleri tanımlanarak, bordroda Sendika Aidatı hesaplanır.
  • Serbest Bölge, Ar-Ge ve Teknopark hesaplamaları yapılır, maliyetleri analiz edilir ve raporlanır.
  • Kanun numaralarına uygun Teşvik hesaplamaları yapılır ve bordro icmalinde kanun bazında listelenir.