Üretim Aktarım
Kurumsal Kaynak Planlanması

Üretim Aktarım

Üretim Aktarım programı Link Güneş Sistemi üretim ile birlikte çalışan bir program parçasıdır.

Neden Üretim Aktarım ?
Fiili üretim ürün ağacında tanımlı miktarlar ile gidemiyor.


Üretilen ürünler aynı tür hammaddeleri kullanıyor ve bunların ürün bazına dağılımı net olarak verilemiyor ise Link Üretim Aktarım kullanılmalıdır.

Link Üretim sisteminde tanımlı ürün ağaçlarını dikkate alır.

Vardiya sonundaki üretimlerde;

Üretilen Mamuller

  • Yarı mamul üretim miktarları ve fireleri.
  • Mamul üretim miktarları ve fireleri üretim giriş bölümünde giren kısmına topluca tanımlanır. 

Üretimde Kullanılan ToplamYarı Mamul ve Hammaddeler
  • Yarı mamul kullanım miktarları ve fire miktarları.
  • Hammadde kullanım miktarları ve fire miktarları üretim çıkış bölümünde çıkan kısmına topluca tanımlanır.

Kaydolan bu hareketler ile Stoklardan ürün ağaçları baz alınarak hangi ürün için ne kadar hammadde ne kadar yarı mamul çekilmesi gerekir ise Üretim çıkış hareketini sistem hesaplar.

Miktarsal olarak yapılan bu çıkışlar dönem sonuda Ortalama, Bakiye Ortalama, FIFO vb. maliyet yöntemleri kullanılarak maliyetlendirilir.

Hesaplanan Hammadde Maliyetlerine Muhasebeden yansıtılması gereken direkt veya endirekt giderlerin de yansıtılması program tarafından sağlanır.

Yapılan tutarsal işlemlerin muhasebede mahsuplarının kesilme işlemi de yine program tarafından sağlanır.