Tahsisli Eşya Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi

Tahsisli Eşya Yönetimi

İşletmelerde personele tahsis edilen kaynakların detaylı olarak izlenmesini sağlayan bir bölümdür. Organizasyon şemasında yer alan pozisyonların hangi kaynaklardan yararlanabildiği ve bu kaynakların ne şekilde kullanılabildiği bilgilerinin takibi, pozisyonların seviyelerine göre detaylandırılmış kaynak kullanım bilgilerinin tutulması ve zimmet kayıtlarının yapılması Tahsisli Eşya Yönetimi modülü tarafından sağlanmaktadır.

Tahsisli eşya bilgilerinin; demirbaş adı, demirbaş grubu, bulunduğu şirket, alınış tarihi, satıcı bilgileri, evrak bilgileri, verildiği personel, veriliş/alınış tarihi, veriliş sebebi, kullanım şekli gibi detaylarıyla izlenebilmesi de tahsisli eşya yönetimi konusunda sunulan avantajlar arasında yer almaktadır.

Tahsisli Eşya Yönetimi modülü altında;

  • Personelin bağlı bulunduğu iş yerinde kendisine tahsis edilen kaynakların detaylı olarak izlenebilmesi.
  • Personele tahsis edilen eşyanın detay bilgilerinin takip edilmesi.
  • Personele tahsis edilen kaynaklar için yapılan masrafların detaylı olarak izlenebilmesi. mümkündür.