Personel Sağlık Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi

Personel Sağlık Yönetimi

Personelin işe giriş muayenelerinin ve çalıştığı süre içinde tüm sağlık işlemlerinin kayıt işlemleri Personel Sağlık Yönetimi modülü altında gerçekleştirilir. Sağlık bilgileri girilen personelin, belli dönemlerde yaptırması gereken aşı bilgileri, test, risk analizleri, yasal yükümlülükleri ve personel kaza bilgileri izlenebilmektedir.

Personel Sağlık Yönetimi modülü altında;

  • Personel Muayene Bilgileri, 
  • Personel Aşı Bilgileri, 
  • Personel Hastalık Bilgileri,
  • Yasal Yükümlülük Bilgileri tanım ve izleme ekranları mevcuttur. 
  • Personel Muayene Bilgilerine istinaden recete baskısı alınması,