Organizasyon Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi

Organizasyon Yönetimi

Organizasyon Yönetimi Modülü ile şirket, işyeri, birim ve pozisyon ile ilgili bilgiler tanımlanarak organizasyon yapısı oluşturulur. Genel özellikleri aşağıdaki gibidir.

  • Sınırsız sayıda organizasyon ve pozisyon hiyerarşisi tanımlanıp, bu hiyerarşik yapıların tarihsel süreçler içinde takibinin yapılabilmesi.
  • Şirket, işyeri, birim ve pozisyon için hiyerarşik yapıda teşkilat şeması tanımlayabilme, yönetilme 
  • Organizasyondaki pozisyonlara ait iş tanımlarının ve atanacak kişilerin sahip olması gereken nitelik ve özelliklerin tanımlanması ile işe alım sürecinin değerlendirilmesi. 
  • Kişinin pozisyon gereksinimlerine göre işe atanması için değerlendirme yapılabilme imkanı sayesinde verimliliğin artması 
  • Organizasyon yapısının şematik olarak görüntülenmesi
  • Organizasyon ağacının pozisyon bazında ve pozisyona göre personellerin, şematik görüntülenmesi
  • Tüm organizasyonda isme göre kolay personel arama 
  • Personel Filtreleme ile istenilen özellikte olan personellerin bir arada görüntülenmesi 
  • Şirket, işyeri ve birim kriterlerine dayalı matris ve hiyerarşik yapıda, sürekli veya geçici organizasyonlar oluşturularak bütçe planlanması için similasyon yapabilmesi
  • Oluşturulan organizasyon yapıları doğrultusunda personel ücret bütçesi hazırlanması ve planlanan ile gerçekleşen değerlerin karşılaştırılması