Aday Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi

Aday Yönetimi

Aday Yönetimi Modülü ile şirketin personel seçme ve yerleştirme ile ilgili süreçleri izlenir ve yönetilir. Bazı özellikleri aşağıda listelenmiştir.

  • Aday başvuru havuzunun oluşturulması. 
  • İş görüşmesi yapılacak personeller için aday bilgilerinin izlenmesi ve uygun niteliklere göre değerlendirme imkanı. 
  • Başvuruda bulunan adayların gerekli olabilecek tüm özlük bilgi kayıtlarının tutulması.
  • Sisteme belli bir aday için girilen nitelik bilgilerinin, başvurulan veya öngörülen birim ve pozisyon nitelik bilgileriyle ayrı ayrı karşılaştırılarak, aday uygunluk yüzdelerinin bulunması.
  • Aday ile yapılan tüm mülakat bilgilerinin ¬tarih, pozisyon, mülakatı yapan kişi ve mülakat sonucu gibi detayların kaydedilmesine imkan sağlayarak geriye dönük izleme yapılabilmesi.
  • Başvuruda bulunan adayın işe alınması halinde bilgilerinin otomatik olarak Personel Bilgileri bölümüne aktarılması.