Kurumlar ve Kişiler
Müşteri İlişkileri Yönetimi

Kurumlar ve Kişiler

Campus altında gerçek kişiler ve tüzel kişiler (kurumlar) ayrı ayrı takip edilir. Her ikisi de benzer özellikler barındırır.

Kurumlar; müşteriler, müşteri adayları, tedarikçiler, taşeronlar, bankalar veya grup şirketler olabilir. Kişiler ise, müşteriler, tedarikçiler veya müşteri adaylarının yetkilileri veya personel olabilir.

  • Kişi veya kurumlara bilinen kimlik tanımlama bilgilerinin yanısıra; kurumlara sınırsız sayıda kişi (yetkili) veya kişilere sınırsız sayıda kurum atanabilir. Her atama için farklı bir görev tanımı yapılabilir.
  • Kişi veya kurumlara sınırsız sayıda telefon numarası eklenebilir.
  • Kurumlar birbirleri ile ilişkilendirilebilir.
  • Kişi veya kurumlara sınırsız sayıda belge eklenebilir.

Bu belgeler bilinen windows dosyalarıdır. Word, Excel, resim, vb belgeler; kes+yapıştır, sürekle+bırak teknikleri ile eklenebileceği gibi, doğrudan bir tarayıcıdan veya kameradan ara bir işleme gerek kalmaksızın alınabilir. Bu belgeler bir kez eklendikten sonra veritabanının parçası haline gelir ve orijinali bulunduğu yerden silinebilir.

Belge Yönetimi modülü kullanılıyor ise, başka bir işleme gerek kalmaksızın bu eklentiler üzerinde metin araması yaptırılabilir. Böylelikle verilen teklifler, yapılan yazışmalar, sözleşmeler, vb kişilerin bilgisayarlarında dağınık bir durumda kalmaktan kurtarılır. Kişisel bilgisayarların, bozulması, çalınması vb nedenlerle oluşabilecek bilgi kaybı riski ortadan kalkar ve herkesin sağlıklı olarak erişimine açılır. Eklenen belgelerin Campus içerisinden orijinal halleri ile açılmasını sağlar.

Kişiler için ise eklenen belgeler diploma suretleri, kimlik suretler, v.b olabilir.

  • Kişilerin; hobileri, üyesi olduğu dernekler, okuduğu okullar, akrabaları, bildiği diller ve vücut ölçüleri tarihçesi için sınırsız sayıda atama yapılabilir.
  • Gerek kişileri gerekse kurumları kullanım amacına göre kategorize etmek için birçok sayıda kullanıcı tanımlı kriter belirlenebilir.
  • Kurum ve Kişilere ait bilgilerin yetkiler doğrultusunda Excel veya Outlook’a aktarılması ve tersi mümkündür.