Müşteri İlişkileri Yönetimi

Görüşme Notları

Kişi veya Kurumlar ile yüzyüze, telefonda veya bir başka şekilde yapılan görüşmelerin tutulmasını sağlar.

  • Görüşmenin kiminle yapıldığı, saati, nedeni, biçimi, detayı ve var ise ilgili Windows dosyaları eklenebilir.
  • Görüşme ileri bir tarihte takip edilecek ise, kim veya kimlerin takip edeceği ve hangi tarihte görüşüleceği belirlenir.
  • Tarih geldiğinde ilgili kişilerin görüşme konusunda uyarılması sağlanabilir. Görüşmeler bir yönetici tarafından takip ediliyor ise yöneticiye okumadığı görüşmeler konusunda bilgi verilmesi sağlanır.
  • Görüşmenin yapıldığı Kurum ve/veya Kişi kartlarında yapılan görüşmelerin listesine ve detayına ulaşılabilir.

Satış temsilcilerinin, müşterilere hizmet veren personelin, muhasebecilerin, üretimde çalışanların ve diğer tüm personelin yapmış oldukları görüşmeleri ve yazışmaları Campus ile yürütmeleri halinde;

  • Personelin sıkça değişmesi, izinde olması veya görev değişikliği sorun olmaktan çıkar.
  • Müşteri ile teması yürüten kişinin değişmesi halinde yerine gelen kişi geçmişte yapılan tüm işlemleri elinin altında hazır bulacaktır.
  • Hizmeti götüren personelin yapmış olduğu işlemlerin tamamının kayıt altında olması; müşteriler ile ortaya çıkan anlaşmazlıkların en aza inmesini ve müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkmasını sağlar.

Böyle bakıldığında Campus işletmeler için yepyeni bir iş yapma biçimi önermektedir. Bundan böyle; yapılan görüşmeler sözde kalmayıp kayıt altına alınacak, yazışmalar tozlu dosyalarda birikmeden her an erişime hazır olacaktır.

Bütün bunlar kağıtları, dosyaları ve dolapları ortadan kaldırarak yeşil bir çalışma ortamı sağlayarak doğayı korumanıza yardımcı olacaktır.