Anket ve Sınavlar
Müşteri İlişkileri Yönetimi

Anket ve Sınavlar

Anket ve Sınav Yönetimi, personele, bayilere, müşterilere, müşteri adaylarına veya başka hedef kitlelere düzenlenen anket veya sınavların; hazırlanmasını, web sayfanızdan veya Campus içerisinden uygulanmasını, cevapların değerlendirilmesini, sonuçların analiz edilmesini sağlar.

  • Sorular; çoktan seçmeli, birden fazla seçim, evet/hayır, tarih veya serbest metin şeklinde hazırlanabilir.
  • Sorulara resim eklenebilir.
  • Katılımcı kimlik bilgilerinden hangilerinin sorulacağı parametrik olarak seçilebilir.
  • Anket veya sınavların uygulanması sırasında sorular veya cevap seçenekleri rastgele karıştırılabilir.
  • Sınavlarda zaman sınırlaması uygulanabilir.
  • Sınav sonuçları otomatik olarak değerlendirilir, istatistikî değerlendirmeler yapılabilir.
  • Sınav sonucu katılımcıya e-posta veya SMS ile gönderilebilir.
  • Anket sonuçları grafik olarak analiz edilir, Excel veya pdf olarak dökülebilir.
  • Anketler veya sınavlar değişik kriterlere (hedef kitlelere) göre kategorize edilebilir.
  • ISO kuralları gereği yapılması şart olan anketler, sertifikasyon sınavları yönetilebilir.