Vizyon, Misyon

Vizyon, Misyon

Vizyonumuz
Link, 2023 yılında Türkiye'nin dünyanın en güçlü on ekonomisinden biri olacağını ön görmektedir. Türk ekonomisinin global ölçekte rekabetçi olabilmesi bilgi teknolojilerinin yoğun olarak her alanda kullanılmasına bağlı olacaktır. Bu çapta bir ekonomi, teknoloji ithal etmekle kalmayacak, mutlaka kendi teknolojilerini geliştirecektir. İç pazarda geniş bir kullanım alanı bulan teknolojik ürünler kısa sürede dünyaya açılacaktır.

Misyonumuz
Türkiye'nin global oyuncu olmasına katkı sağlayacak bilgi teknolojilerinin üretilmesidir. Kurumların tüm süreçlerinin ve operasyonlarının bilgi destekli olmasını sağlayacak, hizmetlerin, endüstriyel ve ziraai faaliyetlerin otomasyonunu sağlayacak teknolojilerin üretilmesi hedeflenmektedir.